BANKA

banke u Hrvatskoj

VENETO BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Draškovićeva 58
Tel.: +385 1/4802 666
Telefaks: +385 1/4802 685
Teleks: 22404 ccb zg hr
SWIFT: CCBZ HR 2X

Veneto banka

MB: 080003326
Žiro račun: 2381009

Uprava:
Adriano Carisi, predsjednik
Jasna Mamić

Prokuristi:
Iva Pojatina
Fernando Zavatarelli
Mirjana Vidan
Leonardo Iannnotta

Nadzorni odbor:
Gian-Quint Perissinotto, predsjednik
Pierluigi Ronzani, zamjenik predsjednika
Innocente Nardi
Gaetano Caberlotto
Mauro Galea

Odnosi s javnošću:
info@venetobanka.hr
Tel: +385 1 4802 666
Fax:+385 1 4802 571

Veneto banka d.d., Zagreb, Draškovićeva 58, osnovana je 18.06.1992. kao dioničko društvo, a započela je s radom 08.07.1992. kada je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Sjedište Banke je u Zagrebu, a poslovanje se obavlja mreže poslovnica koje se nalaze na području 5 županija Republike Hrvatske i to 4 u Zagrebu, 2 u Puli te po jedna poslovnica u Rijeci, Crikvenici, Varaždinu, Krapini i Dubrovniku.

VENETO BANKA Datum Tuesday, 27. October 2020 Banka

VENETO BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI