BANKA

banke u Hrvatskoj

ŠTEDBANKA d.d.
10 000 Zagreb, Slavonska avenija 3
Tel.: +385 1/6306 666
Telefaks: +385 1/6187 015
SWIFT: STED HR 22

Štedbanka

MB: 00813737
Žiro račun: 2483005

Uprava:
Ante Babić, predsjednik
Zdravko Zrinušić
Christian Panjol-Tuflija

Prokurist:
Željko Udovičić

Nadzorni odbor:
Ivo Andrijanić, predsjednik
Đuro Benček
Petar Ćurković

Odnosi s javnošću:
stedbanka@stedbanka.hr
Tel: + 385 1 630 66 66
Fax: +385 1 618 70 16


Štedbanka d.d. Zagreb, osnovana 1994. godine, od samog je početka željela biti prepoznata kao manja, ali kvalitetna, solidna i efikasna banka. Držimo da su promjene na bankarskom tržištu posljednjih godina, ostavile prostora za one koji svojom poslovnom aktivnošću, ponudom, kvalitetom i ažurnošću žele uspjeti i ponijeti svoj dio odgovornosti. Duboko vjerujemo da na tom tržištu ima mjesta za različite pristupe i orijentacije, a da će o uspjehu presuditi kvaliteta. Naša banka želi malim i srednjim poslovnim subjektima biti prva, a velikima druga banka; želi biti ona koja svojom fleksibilnošću i ekonomičnim poslovanjem može nadopuniti ponudu tamo gdje veliki sustavi ne mogu.

ŠTEDBANKA Datum Tuesday, 27. October 2020 Banka

ŠTEDBANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI