BANKA

banke u Hrvatskoj

SAMOBORSKA BANKA d.d.
10 430 Samobor, Trg kralja Tomislava 8
Tel.: +385 1/3362 530
Telefaks: +385 1/3361 523
Teleks: 21811 samba rh
SWIFT: SMBR HR 22

Samoborska banka

MB: 3113680
Žiro račun: 2403009

Uprava:
Marijan Kantolić, predsjednik
Verica Ljubičić

Nadzorni odbor:
Dragutin Plahutar, predsjednik
Želimir Kodrić, zamjenik predsjednika
Milan Penava, zamjenik predsjednika
Martin Jazbec
Nevenka Plahutar

Odnosi s javnošću:
riznica1@sabank.hr
Tel: +385 1 33 62 530
Fax: +385 1 33 61 523

Samoborska banka d.d. jedna je od najstarijih financijskih institucija u Hrvatskoj. Poslovnice Samoborske banke nalaze se na području Samobora i Svete Nedelje, te Krapinsko-zagorske županije.

SAMOBORSKA BANKA Datum Tuesday, 27. October 2020 Banka

SAMOBORSKA BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI