BANKA

banke u Hrvatskoj

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
10 000 Zagreb, Petrinjska 59
Tel.: +385 1/4566 466
Telefaks: +385 1/4566 481
Teleks: 21137 rba zg rh
SWIFT: RZBH HR 2X

Raiffeisen banka

MB: 0901717
Žiro račun: 2484008

Uprava:
Zdenko Adrović, predsjednik uprave
Jasna Širola
Zoran Košćak
Vlasta Žubrinić-Pick
Vesna Ciganek-Vuković
Mario Žižek

Prokuristi:
Vesna Muratović
Ivan Vidaković
Robert Kuzmanić
Vesna Janjatović
Zoran Herljević
Anton Starčević
Dragica Delić
Vinka Pfeifer
Vesna Ćebetarević
Darja Geber
Ivan Žižić
Ivan Jandrić

Toni Jurčić

Nadzorni odbor:
Herbert Stepic, predsjednik
Heinz Hödl, zamjenik predsjednika
Franz Rogi
Peter Lennkh
Martin Gruell

Odnosi s javnošću:
Odjel za odnose s javnošću, Direkcija Brand Managementa
Nikolina Bogati
pr@rba.hr
Tel: + 385 1 6174 346, 349, 355
Fax: + 385 1 3035-300

Raiffeisen banka (RBA), prva je banka osnovana u Hrvatskoj inozemnim kapitalom. Prije 14 godina, austrijska Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) odlučila je uložiti u Hrvatsku te je osnovala RBA. Do danas, RBA je svojim podružnicama i poslovnicama prisutna u 37 hrvatskih gradova – Bjelovaru, Čakovcu, Dubrovniku, Đakovu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Karlovcu, Koprivnici, Kutini, Ludbregu, Makarskoj, Metkoviću, Osijeku, Poreču, Požegi, Prelogu, Puli, Rijeci, Rovinju, Samoboru, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu, Svetoj Nedelji, Svetom Ivanu Zelini, Šibeniku, Umagu, Varaždinu, Velikoj Gorici, Vinkovcima, Virovitici, Vrbovcu, Vukovaru, Zaboku, Zadru, Zagrebu i Zaprešiću.

RAIFFEISEN BANKA Datum Wednesday, 28. December 2016 Banka

RAIFFEISEN BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI