BANKA

banke u Hrvatskoj

PRIMORSKA BANKA d.d.
51 000 Rijeka, Scarpina 7
Tel.: +385 51/355 704
Telefaks: +385 51/332 762
SWIFT: SPRM HR 22

Primorska banka

MB: 3015904
Žiro račun: 2386002

Uprava:
Duško Miculinić, predsjednik
Željka Pavić, zamjenica predsjednika uprave
Anto Pekić

Nadzorni odbor:
Gordana Pavletić, zamjenica predsjednika
Domenico Petrella
Franco Brunati

Odnosi s javnošću:
primorska@primorska.hr
Tel: +385 51 355 777
Fax: +385 51 332 762

Primorska banka je osnovana 25. rujna 2001. godine na temeljima svoje prethodnice “Primorske štedionice“ d.d. Rijeka, koja je započela sa svojim radom na svjetski Dan štednje, 31. listopada 1997. godine.

Primorska banka d.d. Rijeka je regionalna komercijalna banka, koja djeluje na području grada Rijeke i Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-Senjske županije, a veći dio poslovanja obavlja sa stanovništvom, obrtnicima i pravnim osobama sa ovog područja.

U želji unapređenja vlastitog poslovanja i prilagođavanja zahtjevima klijenata Primorska banka d.d. kontinuirano radi na razvijanju i nuđenju usluga, koje će zadovoljiti potrebe i želje njenih klijenata.

Misija Primorske banke d.d. je pružiti bankovne usluge visoke kvalitete u poslovanju s građanstvom i poduzećima, odnosno po mjeri svakog klijenta, te stvaranje dugoročnijeg odnosa s klijentima.

PRIMORSKA BANKA Datum Thursday, 29. December 2016 Banka

PRIMORSKA BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI