BANKA

banke u Hrvatskoj

PODRAVSKA BANKA d.d.
48 300 Koprivnica, Opatička 1a
Tel.: +385 48/6550
Telefaks: +385 48/622 542
Teleks: 23368 pod kc rh
SWIFT: PDKC HR 2X

Podravska banka

MB: 3015904
Žiro račun: 2386002

Uprava:
Julio Kuruc, predsjednik
Marijan Marušić
Davorka Jakir

Prokuristi:
Moreno Marson
Sanda Fuček-Šanjić

Nadzorni odbor:
Miljan Todorović, predsjednik
Sigilfredo Montinari, zamjenik predsjednika
Filippo Disertori
Maurizio Dallocchio
Dario Montinari
Dolly Predović
Djuro Predovic

Odnosi s javnošću:
Davorka Jakir
tajnica@poba.hr
Tel: + 385 48 655 115
Fax: +385 48 622 542

PODRAVSKA BANKA jedna je od najstarijih banaka u Republici Hrvatskoj, koja svoj začetak ima u Koprivničkoj dioničkoj štedionici još daleke 1872. godine, a danas je prisutna na četrdesetak prodajnih mjesta diljem Hrvatske, profilirajući se u modernu i inovativnu financijsku instituciju. Podravska banka je banka univerzalnog tipa i nudi potpun financijski servis, pri čemu je posebno usmjerena na segmente građana, obrtnika te malih i srednjih poduzetnika.

PODRAVSKA BANKA Datum Wednesday, 28. December 2016 Banka

PODRAVSKA BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI