BANKA

banke u Hrvatskoj

PARTNER BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Vončinina 2
Tel.: +385 1/4602 260
Telefaks: +385 1/4602 288
Teleks: 21212 parbaz rh
SWIFT: PAZG HR 2X

Partner banka

MB: 3726177
Žiro račun: 2408002

Uprava:
Martina Dalić, predsjednik
Ante Žigman

Nadzorni odbor:
Borislav Škegro, predsjednik
Božo Čulo, zamjenik
Ivan Ćurković

Odnosi s javnošću:
Gordana Turkalj
partner@paba.hr
Tel: + 385 1 4602 214


U
Partner banci d.d. zaposleno je 115 djelatnika.
Temeljni kapital iznosi 89,1 milijuna kuna u potpunosti privatnog kapitala.
PARTNER BANKA Datum Friday, 30. December 2016 Banka

PARTNER BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI