BANKA

banke u Hrvatskoj

OTP BANKA HRVATSKA d.d.
23 000 Zadar, Domovinskog rata 3
Tel.: +385 23/201 500
Telefax: +385 23/201 859
SWIFT OTPV HR 2X

OTP banka

MB: 3141721
Žiro račun: 2407000

Uprava:
Damir Odak, predsjednik
Zorislav Vidović
Balázs Pal Békeffy

Nadzorni odbor:
Antal György Kovács, predsjednik
Gábor Czikora
Balázs Fekete
László Kecskés
Gábor Kovács

Odnosi s javnošću:
Danijela Omelić
Direkcija marketinga i korporativnih komunikacija
Tel: + 385 062 201 697

OTP banka (prije Nova banka) osma je banka po veličini na hrvatskom bankarskom tržištu, s ukupnom vrijednošću aktive od 12,87  milijardi kuna. Oko 1.000 zaposlenika banke putem razgranate mreže od 100 poslovnica diljem cijele Hrvatske posluje s više od 400.000 klijenata u sektoru građanstva te u sektoru gospodarstva. Sjedište banke je u Zadru, a poslovni centri nalaze se u Zagrebu, Puli, Splitu, Sisku, Dubrovniku i Osijeku.

OTP banka Hrvatska dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Banka) zajedno s podređenim društvima
koja čine OTP banka grupu (dalje: OTP grupa), postala je značajan čimbenik na bankarskom tržištu i
tržištu kapitala Hrvatske. Spomenuto postignuće je ostvareno u uvjetima rastuće konkurencije u
kojima potreba za kvalitetnom uslugom predstavlja trajni izazov za Upravu i radnike Banke. Najvažniji
čimbenik u prošlim i sadašnjim dostignućima bio je naš dobar poslovni odnos s klijentima. Uspjeh je
posljedica predanog rada kvalificiranih i kreativnih radnika koji se u svom radu pridržavaju etičkih
normi, a što je smjernica našeg budućeg rada i uspjeha.

OTP BANKA Datum Thursday, 24. December 2020 Banka

OTP BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI