BANKA

banke u Hrvatskoj

MEĐIMURSKA BANKA d.d.
40 000 Čakovec, Valenta Morandinija 37
Tel.: + 385 40/340 000
Telefaks: + 385 40/340 010
Teleks: 23251 banka rh
SWIFT: MBCK HR 2X

Međimurska banka

MB: 3108899
Žiro račun: 2392007

Uprava:
Nenad Jeđud, predsjednik
Ljiljana Horvat

Prokurist:
Davor Ivančić

Nadzorni odbor:
Ivan Krolo, predsjednik
Zoran Kureljušić, zamjenik predsjednika
Siniša Špoljarec
Ljiljana Miletić
Ivanka Petrović

Odnosi s javnošću:
info@mb.hr
Tel: +385 40 340 000
Fax: +385 40 310 971

Međimurska banka d.d. osnovana je 1954. godine kao Zadružna banka i štedionica Čakovec koja svoje poslovanje započinje s troje djelatnika i 69 deponenata – tadašnjih zadruga. Od tada do danas Banka doživljava brojne organizacijske promjene i mijenja imena. Pod sadašnjim imenom djeluje od 1978. godine, dok dioničkim društvom postaje krajem 1989. godine.
Potkraj 2000-te godine, Privredna banka Zagreb kupuje većinski paket dionica, a Međimurska banka ulazi u PBZ grupu. Privredna banka Zagreb je dio vodeće talijanske financijske grupacije – Intesa SanPaolo.

MEĐIMURSKA BANKA Datum Wednesday, 17. October 2018 Banka

MEĐIMURSKA BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI