BANKA

banke u Hrvatskoj

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
10 000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 74
Tel.: + 385 1/6167 300
Telefaks: + 385 1/6116 466
Teleks: 21197 krez zg rh
SWIFT: KREZ HR 2X

Kreditna Banka Zagreb

MB: 00560286
Žiro račun: 481000

Uprava:
Nelsi Rončević, predsjednica
Ivan Dropulić

Nadzorni odbor:
Mirjana Krile, predsjednica
Ankica Čeko, zanjenica predsjednice
Irena Severin
Nadira Eror
Gordana Letica

Odnosi s javnošću:
Nataša Jakić
Tel: +385 1 61 67 316

Kreditna Banka Zagreb d.d. nudi niz pogodnosti u poslovanju s građanima, poslovanju s malim poduzetnicima, te u poslovanju s tvrtkama.
Osnovni motiv poslovanja Kreditne banke Zagreb d.d. je efikasno i kvalitetno servisiranje financijskih potreba naših klijenata, pružajući potpunu uslugu u širokom spektru bankarskih proizvoda.

Kreditna Banka Zagreb d.d. nudi niz konkurentnih produkata kao što su naprimjer:

  • Nenamjenska kunska i devizna oročenja
  • Rentna štednja
  • Kreditiranje građana
  • Moderno poslovanje s tekućim i žiro računima
  • Kartično poslovanje
KREDITNA BANKA ZAGREB Datum Thursday, 29. December 2016 Banka

KREDITNA BANKA ZAGREB

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI