BANKA

banke u Hrvatskoj

KARLOVAČKA BANKA d.d.
47 000 Karlovac, I.G. Kovačića 1
Tel.: + 385 47/611 540, 614 200
Telefaks: + 385 47/614 206
Teleks: 23742 kb ka rh
SWIFT: KALC HR 2X

Karlovačka banka

MB: 3123014
Žiro račun: 2400008

Uprava:
Sandi Šola, predsjednik
Marijana Trpčić-Reškovac
Siniša Žanetić

Prokuristi:
Marija Šola
Branka Oštrić

Nadzorni odbor:
Danijel Žamboki, predsjednik
Ivan Podvorac, zamjenik predsjednika
Goran Vukšić
Peter Darrell Šarić

Odnosi s javnošću:
Marijan Bakić
Tel: +385 47 417 512
Fax: +385 47 614 206

Karlovačka banka vuče svoju povijest još od 1872. Godine, kada je osnovana Karlovačka štedionica, a 1954. godine pod nazivom Karlovačka banka i štedionica Karlovac. Izgrađeno je 1940. godine. Današnje sjedište Banke je u Karlovcu,  I. G. Kovačića 1.

KARLOVAČKA BANKA Datum Thursday, 29. December 2016 Banka

KARLOVAČKA BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI