BANKA

banke u Hrvatskoj

JADRANSKA BANKA d.d.
22 000 Šibenik, Ante Starčevića 4
Tel.: + 385 22/242 242
Telefaks: + 385 22/335 881
Teleks: 27-246 JB-ŠBK, 27-435-JB-ŠBK
SWIFT: JADR HR 2X

Jadranska banka

MB: 3019349
Žiro račun: 2411006

Uprava:
Ivo Šinko, predsjednik
Marija Trlaja, zamjenica predsjednika
Mirko Goreta

Nadzorni odbor:
Miro Petric, predsjednik
Stipe Kuvač, zamjenik predsjednika
Mile Paić
Duje Stančić

Odnosi s javnošću:
banka@jadranska-banka.hr
Tel: +385 22  242 242
Fax: +385 22 331 798

Jadranska Banka je osnovana 17. travnja 1957. godine pod nazivom Komunalna banka Šibenik. U proteklom polustoljetnom razdoblju više je puta transformirana i usklađivana sa zakonima koji su uređivali poslovno bankarstvo. Od 1989. godine djeluje kao Jadranska banka dioničko društvo.

Jadranska Banka obavlja sve kunske i devizno valutne poslove u zemlji. Dobivanjem velikog deviznog ovlaštenja 1991. godine, širi kreditno-garantne poslove i poslove platnog prometa s inozemstvom. Danas ima uspostavljene korespondentske veze sa brojnim bankama diljem svijeta i otvorene devizne račune kod preko 20 banaka u inozemstvu, preko kojih obavlja najsloženije bankarske operacije.

JADRANSKA BANKA Datum Thursday, 29. December 2016 Banka

JADRANSKA BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI