BANKA

banke u Hrvatskoj

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
52 470 Umag, Ernesta Miloša 1
Tel.: + 385 52/702 300
Telefaks: + 385 52/702 388
Teleks: 24745 ikb rh
SWIFT: ISKB HR 2X

Istarska banka

MB: 3463958
Žiro račun: 2380006

Uprava:
Miro Dodić, predsjednik
Marina Vidič

Nadzorni odbor:
Milan Travan, predsjednik
Edo Ivančić, zamjenik predsjednika
Marijan Kovačić
Vlado Kraljević
Vlatko Reschner

Odnosi s javnošću:
Tamara Vižintin,
Odjel za upravljanje ljudskim resursima,
odnose s javnošću i opće poslove

Tel: +385 52 702 310
Fax. +385 52 702 388

Banka ima veliko devizno ovlaštenje i sve financijske poslove u zemlji i inozemstvu obavlja putem svoje široke korespondentske mreže. Banka je članica FOREX-a, SWIFT-a i povezana je na Reuters Money 2000 Service. Banka je učlanjena u MBU mrežu bankomata, a od 1998. godine je članica kartičnih organizacija MasterCard (ranije Europay) i VISA.

ISTARSKA BANKA Datum Thursday, 29. December 2016 Banka

ISTARSKA BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI