BANKA

banke u Hrvatskoj

IMEX BANKA d.d.

Adresa sjedišta: Tolstojeva 6, 21 000 Split

Matični broj: 0971359

Žiro račun: 2492008-1011111116

SWIFT: IMXX HR 22

Telefon: +385 021 406 100

Fax: +385 021 345 588

Info broj: 062 24 24 23

Imex banka

Uprava:
Čedo Maletić, predsjednik
Ružica Šarić
Ivka Mijić, prokurist

Nadzorni odbor:
Branko Buljan, predsjednik
Ivana Mijić
Marija Buljan

IMEX Banka je već godinama rangirana u sam vrh najefikasnijih banaka u Hrvatskoj, a uz visoku efikasnost u poslovanju, posebnu brigu vodimo o brzini i kvaliteti usluge, uz naglašeno dobar odnos prema klijentima i uvijek prisutnu savjetodavnu ulogu banke.

Vizija IMEX Banke

Biti najbolja hrvatska banka u hrvatskom vlasništvu s poslovnom mrežom u svim dijelovima zemlje.

Misija IMEX Banke

Pružati najkvalitetnije i najbrže financijske usluge, uz naglašeno dobar odnos prema našim klijentima i uvijek prisutnu savjetodavnu ulogu banke.

Podupirati hrvatsku proizvodnju i izvoznike, te dati doprinos konkurentnosti i napretku hrvatskog gospodarstva.

IMEX BANKA Datum Wednesday, 28. December 2016 Banka

IMEX BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI