BANKA

banke u Hrvatskoj

CREDO BANKA d.d.
21 000 Split, Z. Frankopanska 58
Tel.: +385 21/380 655
Telefaks: +385 21/380 682, 380 685
SWIFT: CDBS HR 22

Credo Banka

Credo banka d.d. Split osnovana je u prosincu 1993. god., kao banka u potpuno privatnom vlasništvu. Od osnivanja Banke broj privatnih dioničara je iz godine u godinu rastao, te nakon trinaest godina postojanja Banke, s 31.12.2006. godine bilježi 40 vlasnika dionica Banke.

Od 19.04.2005. godine Credo banka d.d. Split počela je s izdavanjem vlastite Maestro CHIP kartice za građane, te je zauzela značajno mjesto na listi domaćih banaka koje su počele s izdavanjem chip kartice u kartičnom poslovanju. Izdavanje chip kartica veliki je korak naprijed u tehnologiji kartičnog poslovanja, kako u pogledu sigurnosti kartica od mogućih prijevara i zloupotreba, tako i u pogledu multifunkcionalnosti korištenja kartica. Kako bi pružila klijentima što kvalitetniju i povoljniju uslugu Banka je omogućila svim korisnicima Maestro Chip kartice podizanje gotovine na više od 670 bankomata diljem Hrvatske bez plaćanja naknade.Početkom ove godine banka je započela izdavanje EuroCard/MasterCard revolving kreditne kartice za građane.

MB: 0539805
Žiro račun: 2491005
Swift: CDBS HR 22

Uprava:
Šime Luketin, predsjednik
Mato Mišić

Nadzorni odbor:
Boris Barać, predsjednik
Mirko Vuković, zamjenik predsjednika
Dražen Bilić

Odnosi s javnošću:
info@credobanka.hr

Tel: +385 21 340 410, 340 451
Fax: +385 21 380 682, 380 683

CREDO BANKA Datum Wednesday, 28. December 2016 Banka

CREDO BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI