BANKA

banke u Hrvatskoj

CENTAR BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Amruševa 6
Tel.: +385 1/4803 444
Telefaks: +385 1/4803 441
Teleks: 21707
SWIFT: CBZG HR 2X

Centar Banka

Uprava banke

Fran Renko Predsjednik Uprave
Gordana Amančić Član

Nadzorni odbor

Dragutin Biondić Predsjednik
Igor Knežević Zamjenik predsjednika
Zlatko Mateša Član
Dragutin Kalogjera Član
Milenko Umičević Član

Usluge CENTAR BANKE

 • Internet bankarstvo
 • Ceb@trade
 • SMS usluge
 • Platni promet u zemlji i inozemstvu
 • Cep@pak – paket usluga za građanstvo
 • Kartično poslovanje s mrežom bankomata i EFTPOS terminala

Kreditno poslovanje kod CENTAR BANKE

 • Krediti po tekućim i žiro računima
 • Nenamjenski gotovinski krediti
 • Turistički krediti
 • Hipotekarni krediti
 • Potrošački krediti
 • Krediti za kupnju vrijednosnih papira (margin account)
 • Kratkoročno kreditiranje
 • Investicijski krediti za ciljnu skupinu klijenata
 • Dugoročne kreditne linije putem programa HBOR-a
 • Otkup potraživanja
 • Diskontiranje mjenica
 • Garantno i dokumentarno poslovanje
 • Akreditivi

Štednja kod CENTAR BANKE

 • Štednja u domaćoj i stranoj valuti
 • Štednja po viđenju
 • Oročena štednja:
 • s isplatom kamate unaprijed
 • s isplatom kamate istekom oročenja
 • otvorena štednja
 • dječja štednja
 • rentna štednja

Kartična ponuda CENTAR BANKE

 • Debitna međunarodna Cirrus/Maestro bankovna kartica tekućeg i/ili žiro računa građana te kartica temeljem transakcijskih računa poslovnih subjekata
 • Standard Mastercard kreditna kartica namijenjena građanima, izdaje se kao revolving ili charge opcija
 • Business Mastercard kreditna kartica namijenjena poslovnim subjektima
 • U suradnji s Diners Clubom izdaje se Diners Cobranding kreditna kartica za građane i poslovne subjekte

Investicijsko bankarstvo CENTAR BANKE

 • poslovi skrbništva nad vrijednosnom papirima
 • brokerski poslovi
 • kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime i za račun nalogodavca),
 • trgovina u spekulacijske svrhe – kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun,
 • poslovi posebne burzovne trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude na kupnju i na prodaju vrijednosnih papira, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenim vrijednosnim papirom,
 • poslovi agenta izdanja – organiziranje, priprema i provođenje upisa i uplate vrijednosnih papira i obavljanje drugih poslova za izdavatelja u vezi s izdavanjem vrijednosnih papira, priprema za uvrštenje vrijednosnih papira na burzu i uređeno javno tržište uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštenje u ime izdavatelja,
 • pokroviteljstvo izdanja – organiziranje, priprema i provođenje izdavanja vrijednosnih papira za izdavatelja te s tim u vezi upis i uplata svih vrijednosnih papira ili samo onih koji ostanu neupisani, radi njihove daljnje prodaje potencijalnim ulagateljima, kako bi se osigurao uspjeh upisa i uplate,
 • investicijsko savjetovanje – savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire,
 • upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i drugim oblicima imovine za račun nalogodavca – vlasnika portfelja.

Banka pruža i ostale usluge sukladno dobivenom ovlaštenju od Hrvatske narodne banke, a prema Zakonu o bankama.

CENTAR BANKA Datum Thursday, 24. December 2020 Banka

CENTAR BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI