BANKA

banke u Hrvatskoj

BKS BANK d.d.
51 000 Rijeka, Mljekarski trg 3
Tel.: +385 51/353 555
Telefaks: +385 51/353 566
Teleks: 24564 kbri hr
SWIFT: BFKK HR 22

BKS Bank

  • BKS Bank osnovana je 1922. godine u Klagenfurtu (Austrija). Već niz godina uspješno posluje i na hrvatskom, slovenskom te mađarskom tržištu. U svibnju 2003. preuzima većinski udio u “Die Burgenländische Anlage und Kredit Bank AG” (BAnK) iz Gradišća.

Od 2003. godine BKS Banka posluje na sadašnjoj adresi sjedišta-Rijeka, Mljekarski trg 3, u vlastitom reprezentativnom prostoru koji se nalazi u samom središtu grada.

Krajem veljače 2007. godine, najveći pojedinačni dioničar Banke postala je BKS Bank AG iz Klagenfurta (Austrija). Stvarni nadzor i upravljačku funkciju BKS Bank AG preuzela je nakon izvanredne skupštine dioničara održane u travnju 2007. godine. Temeljem Odluke skupštine Banke održane 11.08.2008. godine Banci je promijenjen naziv u BKS Bank d.d., čime se i formalno označila pripadnost Banke grupaciji BKS Bank. Pod novim imenom BKS Bank d.d. i dalje nastavlja s usmjeravanjem poslovne strategije ka suvremenim oblicima bankarskog poslovanja i novim uslugama, potvrđujući imidž moderne i dinamične male banke koja slijedi zahtjeve tržišta i potrebe svojih klijenata.

Čitavo vrijeme svog postojanja Banka je poslovala uspješno, kontinuirano povećavajući svoj potencijal, ostvarujući dobit i isplaćujući dividendu svojim dioničarima. Drugo obilježje poslovanja je vrlo visoki stupanj konzervativnosti i sigurnosti u poslovanju i razvoju Banke.

BKS BANK Datum Wednesday, 28. December 2016 Banka

BKS BANK

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI