BANKA

banke u Hrvatskoj

BANKA KOVANICA d.d.
42 000 Varaždin, P. Preradovića 29
Tel.: +385 42/403 403
Telefaks: +385 42/212 148
SWIFT: SKOV HR 22

Banka Kovanica

Banka Kovanica upisana je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu
MBS 070047926
Račun Banke 4133006-1011111116 vodi se kod Hrvatske narodne banke
BIC CODE: SKOV HR 22
Temeljni kapital Banke uplaćen je u cijelosti, iznosi 112.360.200,00 HRK (kuna) i čini 1.123.602 komada redovnih dionica serije A jedinične nominalne vrijednosti od 100,00 kuna
Članovi Uprave: Radojka Olić, predsjednica; Darko Kosovec, član; Gian Luigi Bonfe, član
Predsjednik Nadzornog odbora: Gilberto Ghiotti

Od svibnja 2007. godine Banka Kovanica d.d. u većinskom je vlasništvu Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, najuglednije banke istoimene države, s 125-godišnjom bankarskom tradicijom.

BANKA KOVANICA Datum Wednesday, 28. December 2016 Banka

BANKA KOVANICA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI