BANKA

banke u Hrvatskoj

ŠTEDBANKA d.d.
10 000 Zagreb, Slavonska avenija 3
Tel.: +385 1/6306 666
Telefaks: +385 1/6187 015
SWIFT: STED HR 22

Štedbanka

MB: 00813737
Žiro račun: 2483005

Uprava:
Ante Babić, predsjednik
Zdravko Zrinušić
Christian Panjol-Tuflija

Prokurist:
Željko Udovičić

Nadzorni odbor:
Ivo Andrijanić, predsjednik
Đuro Benček
Petar Ćurković

Odnosi s javnošću:
stedbanka@stedbanka.hr
Tel: + 385 1 630 66 66
Fax: +385 1 618 70 16


Štedbanka d.d. Zagreb, osnovana 1994. godine, od samog je početka željela biti prepoznata kao manja, ali kvalitetna, solidna i efikasna banka. Držimo da su promjene na bankarskom tržištu posljednjih godina, ostavile prostora za one koji svojom poslovnom aktivnošću, ponudom, kvalitetom i ažurnošću žele uspjeti i ponijeti svoj dio odgovornosti. Duboko vjerujemo da na tom tržištu ima mjesta za različite pristupe i orijentacije, a da će o uspjehu presuditi kvaliteta. Naša banka želi malim i srednjim poslovnim subjektima biti prva, a velikima druga banka; želi biti ona koja svojom fleksibilnošću i ekonomičnim poslovanjem može nadopuniti ponudu tamo gdje veliki sustavi ne mogu.

Posted by Admin On September - 11 - 2009 Banka

OBRTNIČKA ŠTEDNA BANKA d.d.
10 000 Zagreb, Ilica 49/I
Tel.: +385 1/640 18 00
Telefaks: +385 1/640 18 19
SWIFT: OBANHR22

Obrtnička Štedna Banka

Sjedište: Ilica 49/I, 10000 ZAGREB, HR
Račun: 6716000-1000000013 koji se vodi kod Hrvatske narodne banke
Matični broj: 03204405

Telefon: + 385 1 640 18 00
Faks: + 385 1 640 18 19
INFO Email: info@oba.hr
INFO web: www.oba.hr

SWIFT CODE: OBANHR22XXX
IBAN: HR8925000091901130073

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS 080328406
Temeljni kapital društva iznosi HRK 18.403.000,00 i uplaćen je u cijelosti
Društvo je izdalo 18.000 redovnih dionica pojedinačnog nominalne svote HRK 1.000,00

Posted by Admin On September - 10 - 2009 Banka

A ŠTEDNA BANKA MALOG PODUZETNIŠTVA d.d.
10 000 Zagreb, Miramarska cesta 24
Tel.: +385 1/222 65 22
Telefaks: +385 1/222 65 23
SWIFT: ASBZHR22

A Štedna banka malog poduzetništva

A ŠTEDNA BANKA malog poduzetništva dd Zagreb je prva štedna banka koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad.

Posted by Admin On September - 8 - 2009 Banka

BANKA


NOVCI