BANKA

banke u Hrvatskoj

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.
21 000 Split, Ruđera Boškovića 16
Tel.: +385 21/304 304
Telefax: +385 21/312 586
Telex: 26252 st bank rh
SWIFT: SOGE HR 22

Splitska banka

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d., članica Societe Generale Grupe, snažna je financijska institucija u hrvatskom bankarskom sektoru.
Na domaćem tržištu, kroz poslovnu mrežu od 117 poslovnica, sudjelujemo kao univerzalna banka kompetentna za  poslove:
• s građanima
• s malim poduzetnicima i obrtnicima
• s pravnim osobama
• riznice i skrbi o vrijednosnim papirima
• elektronskog bankarstva
• zajedničke s poslovnim partnerima (stambena štednja, leasing, fondovi)

Posted by Admin On September - 11 - 2009 Banka

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
21 000 Split, 114. brigade 9
Tel.: +385 21/540 280
Telefaks: + 385 21/540 290
SWIFT: DALM HR 22

Splitsko Dalmatinska banka

Upisana u registar Trgovačkog suda u Splitu pod pod brojem MBS 060000847.
Račun br: 4109006-1011111116 kod Hrvatske narodne banke, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 3.

Temeljni kapital Banke u iznosu od 47.162.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 471.620 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna.

Uprava Banke

Ante Blažević  – predsjednik Uprave od 2008. godine
Ivo Krolo – član Uprave od 2004. godine

Predsjednica Nadzornog odbora

Irena Kalebić-Bašić

Telefon / centrala: +385 (021) 540-280, 060 210 210
Fax: +385 (021) 368-448
E-mail: info@bsd.hr
SWIFT: DALMHR22
Žiro račun: 4109006-1011111116

Posted by Admin On September - 10 - 2009 Banka

BANKA


NOVCI