BANKA

banke u Hrvatskoj

PODRAVSKA BANKA d.d.
48 300 Koprivnica, Opatička 1a
Tel.: +385 48/6550
Telefaks: +385 48/622 542
Teleks: 23368 pod kc rh
SWIFT: PDKC HR 2X

Podravska banka

MB: 3015904
Žiro račun: 2386002

Uprava:
Julio Kuruc, predsjednik
Marijan Marušić
Davorka Jakir

Prokuristi:
Moreno Marson
Sanda Fuček-Šanjić

Nadzorni odbor:
Miljan Todorović, predsjednik
Sigilfredo Montinari, zamjenik predsjednika
Filippo Disertori
Maurizio Dallocchio
Dario Montinari
Dolly Predović
Djuro Predovic

Odnosi s javnošću:
Davorka Jakir
tajnica@poba.hr
Tel: + 385 48 655 115
Fax: +385 48 622 542

PODRAVSKA BANKA jedna je od najstarijih banaka u Republici Hrvatskoj, koja svoj začetak ima u Koprivničkoj dioničkoj štedionici još daleke 1872. godine, a danas je prisutna na četrdesetak prodajnih mjesta diljem Hrvatske, profilirajući se u modernu i inovativnu financijsku instituciju. Podravska banka je banka univerzalnog tipa i nudi potpun financijski servis, pri čemu je posebno usmjerena na segmente građana, obrtnika te malih i srednjih poduzetnika.

PODRAVSKA BANKA Datum Friday, 27. February 2015 Banka

PODRAVSKA BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI


KREDITI

Nudimo brz kredite27.02.2015
Nudimo brz kredite27.02.2015
Nudimo brz kredite27.02.2015
Nudimo brz kredite27.02.2015
Nudimo brz kredite27.02.2015